Oudercomité

Het oudercomité is een groep ouders die, vanuit een grote interesse voor de school, een brug vormt tussen het schoolteam en alle ouders. De doelen van het oudercomité zijn als volgt samen te vatten.

Ontmoeten

Door het organiseren van activiteiten willen we ontmoeting creëren. Ouders kunnen tijdens onze activiteiten elkaar leren kennen en ook verder kennismaken met het schoolteam.

Onze belangrijkste activiteiten zijn:

  • Traktatie en ontmoeting tijdens de infoavonden aan het begin van het schooljaar
  • Gezellige lichtjestocht voor de kerstvakantie 
  • Valentijnontbijt
  • Chocoladeverkoop in het voorjaar
  • Tapas en drankjes op het einde van het schooljaar

Ondersteunen

Als oudercomité dragen wij graag een steentje bij om de goede werking van de school te ondersteunen. De opbrengsten van onze activiteiten gaan integraal naar de schoolwerking en/of –infrastructuur. Het gaat dan over de aankoop van didactisch materiaal, het inrichten van klassen, de renovatie van de speelplaats, enzovoort. Samen met het schoolteam wordt bekeken waar de noden het hoogst zijn op dat moment.

Ook steken we graag onze handen uit de mouwen bij activiteiten die de school organiseert, zoals het eetfestijn en het schoolfeest.

Communiceren en informeren 

Als oudercomité informeren wij de ouders vooral via onze Facebook-pagina en via Gimme. Op die manier geven we informatie over onze werking, kondigen we onze activiteiten aan en laten we de resultaten van onze acties weten. We vinden het belangrijk dat iedereen betrokken bij de school goed geïnformeerd is.

Samenwerken en overleggen

Het oudercomité komt een 6-tal keer per schooljaar samen. De data zijn terug te vinden op de schoolkalender.

Tijdens die momenten worden activiteiten voorbereid en worden suggesties besproken.

Er zijn geregeld overlegmomenten tussen het oudercomité en de school. Daarnaast kunnen wij ook rekenen op de hulp van een aantal ouders als dat nodig is.

Meer weten?

  • Heb je een vraag of een voorstel?
  • Heb je een opmerking?
  • Wens je meer informatie over het oudercomité?
  • Ben je geïnteresseerd om lid te worden van het oudercomité?

Aarzel dan niet en neem contact op met het oudercomité via ocdolfijnschool@gmail.com of via de Facebook-pagina. Wij zullen jouw vraag zo snel mogelijk beantwoorden.

Scroll naar boven