De Dol-Fijn, mijn wereld vol ontdekkingen

Snel navigeren
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  De Dol-fijn is meer dan een school

  Kwaliteitsvol onderwijs geven is meer dan louter lesgeven. Om de steeds complexere wereld tegemoet te gaan, bieden volgende leerprocessen onze leerlingen houvast tijdens hun tocht: leren leren, leren werken en leren samenleven. In De Dol-Fijn gaan deze drie competenties hand in hand.

  De Dol-fijn is een dynamische basisschool vol creativiteit

  De Dol-Fijn is de vrucht van het werk van een team met spirit. Binnen de groepen leren de kinderen te geloven in hun eigen kunnen, respect te hebben voor anderen en voor de wereld om zich heen en open te staan voor nieuwe ervaringen en uitdagingen.

  Tijdens het leertraject streven we naar maximale integratie en evenwicht van de leerlingen. We willen kinderen vormen die kunnen genieten, verwonderd zijn en die in bewondering kunnen staan voor het mooie in de mens en in de wereld.

  De speelplaats, de klaslokalen en de inrichting van De Dol-Fijn vormen een stimulerende leeromgeving. We dagen kinderen uit om op ontdekkingstocht te gaan en verhogen zo hun welbevinden en betrokkenheid. Ook buiten de school gaat deze ontdekkingstocht verder via voorstellingen, museumbezoeken, leeruitstappen en deelname aan externe projecten.

  Organisatie van de groepen

  Onze groepen hebben een naam en geen nummer of niveau. Dit is een bewuste keuze.

     

  Bij de jongste kleuters vinden we de ‘Vlindertjes’ en de ‘Jip&Jannekes’. De startertjes stromen beurtelings in bij de ene of andere groep.

   

         

  Bij de ‘Muisjes’,  de ‘Kikkers’ en de ‘Vosjes’ zitten de oudste kleuters in gemengde groepen. Interactie tussen kleuters met een verschillend ontwikkelingsniveau is, zowel op cognitief als sociaal vlak, erg leerrijk en stimulerend.

  Met de oudste kinderen bij de kleuters en de jongsten van de lagere school hebben we een goed uitgebouwde “brugwerking”. Op die manier is de stap naar de lagere school kleiner.

  De ‘Bijtjes’ (1ste leerjaar) zijn de jongsten in de lagere school. Bij de bijtjes werken we voor de meeste ontwikkelvelden in hoeken. Daar komen cultuurgebonden ontwikkelvelden zoals oriëntatie op de wereld, mediakundige en muzische ontwikkeling aan bod gecombineerd met persoongebonden ontwikkelvelden. Ook aspecten van taalontwikkeling en ontwikkeling van het wiskundig worden geïntegreerd in onze “hoekenwerking”.

   

  In het tweede deel van het jaar werken de bijtjes en de ‘Zonnetjes’ (2de leerjaar) een aantal klasdoorbrekende arrangementen uit. Bij de Zonnetjes wordt ook bij elk thema met speelleerhoeken gewerkt. Elke keer worden in de hoeken van de jongste kleuters tot en met de Zonnetjes beweeghoeken geïntegreerd.

   

       

  De ‘Uiltjes’ (3de leerjaar) en de ‘Optimistjes’ (4de leerjaar) werken enkel in hun eigen groep voor typische taal- en wiskundelessen. Alle andere arrangementen worden klasdoorbrekend georganiseerd. In de middenbouw kiezen we ervoor om de gevormde klasdoorbrekende groepen het hele schooljaar te behouden. De groepjes schuiven wel door bij de drie leerkrachten.

   

       

  De ‘Smileys’ (5de leerjaar) en de ‘Toppers’ (6de leerjaar) werken binnen hun eigen groep voor taal, wiskunde en Frans. Ook daar vinden alle andere arrangementen klasdoorbrekend plaats. In de bovenbouw werken wisselende groepen per project en roteren deze groepen zodat ze beurtelings door de drie verschillende leerkrachten begeleid worden. Op die manier leren kinderen samenwerken met heel wat verschillende karakters. Dit is een mooie brug naar het secundair onderwijs

  Persoonsgebonden ontwikkeling

  Alle facetten van de persoonsgebonden ontwikkeling zitten verweven in de werking van de school.

  Beer Tolero is de bezieler van de socio-emotionele ontwikkeling. Hij/zij zorgt ervoor dat kinderen met hun problemen steeds ergens terecht kunnen, dat de rouw- en scheidingskoffers op het juiste moment aangeboden worden, dat het herstelgericht werken goed verloopt, dat kinderen ruzies bijleggen op de regenboogbank en zoveel meer.

  Ook het “innerlijk kompas” speelt een grote rol. Kinderen leren naar zichzelf te kijken en zich in de plaats van een ander te stellen: de ik-jij-wij-ervaring. Veerkracht, waardegevoel en normbesef zijn hierbij van groot belang.

  Bij de ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid leren kinderen reflecteren, leren en stapsgewijs werken. Daarvoor worden in de verschillende groepen de beertjes van Meichenbaum of een andere voorstelling gebruikt.

  Ook de motorische en zintuiglijke ontwikkeling komt voortdurend aan bod in alle groepen en bij vele arrangementen.

  Hierbij hebben we niet alleen aandacht voor het zintuiglijk waarnemen op zich, maar ook voor het waarnemingsproces en voor de strategieën die de waarneming versterken en/of verdiepen. Via lichaams- en bewegingsperceptie krijgen kinderen de kans om, rekening houdend met ruimte en tijd, zich bewust te worden van hun lichaam zodat ze het gecontroleerd en gecoördineerd kunnen bewegen.

  Het zich verplaatsen, balanceren en het hanteren van diverse voorwerpen behoren tot het “grootmotorisch bewegen”. Ook bewegen in water, hangen en zwaaien, heffen en dragen, klimmen en klauteren, lopen, rotaties aan toestellen, springen, steunen en het verbeteren van kracht, uithouding, lenigheid en snelheid komen in de beweeghoeken, bij bewegingsspelen of gymlessen aan bod.

  Ook het kleinmotorisch bewegen beperkt zich niet tot ‘handmotoriek’. Er gaat ook aandacht naar beheersing van spraak- en gezichtsmotoriek, het behendig worden in manipulatieve handelingen, allerlei functionele grepen en vloeiende schrijfbewegingen.

  Taalontwikkeling en ontwikkeling wiskundig denken

  Daar we kiezen voor heel wat klasdoorbrekend werk, hebben we ’s voormiddags ruimte om te werken met team teaching of opgesplitste groepen voor taalontwikkeling en ontwikkeling van wiskundig denken. Het onderwerp van de les bepaalt de keuze van de organisatie. Op die manier is het mogelijk om onze kinderen goed op te volgen.

  Leren op onze school is een sociaal proces. Leren is groeien, leren is leven…

  De aanpak op De Dol-Fijn maakt een verschil, is een meerwaarde. Wij creëren ruimte door de lessen binnen onze roosters te herschikken. We gaan aan de slag met een driekleurenwerking!

  Onze handleidingen bevatten drie soorten lessen en wij gaven die een kleur: rood, oranje en groen.

  Zo werken we met kleurenblokken.

  RODE LESSEN zijn leraargestuurd

  Daarin komt de nieuwe leerstof aan bod, is er groepswerk, muzische vorming, …

  ORANJE LESSEN zijn gedeeltelijk gestuurd

  Kinderen krijgen hier korte instructies over verschillende leerdomeinen (vb. wiskunde, taal, muzische vorming, …). De leraar krijgt dan ruimte voor verlengde instructie.

  GROENE LESSEN kindgestuurde werking

  Kinderen gaan in duo’s aan de slag over verschillende lesinhouden.

  De leraar remedieert en differentieert.

  Deze manier van werken wordt geleidelijk aan opgebouwd vanaf het 1ste leerjaar. Gaandeweg leren de kinderen hun eigen leerproces in handen nemen: ze leren van zichzelf waar ze goed in zijn, waar ze hulp bij nodig hebben, waar ze anderen kunnen helpen.

  Scroll naar boven