Klokkenluider

U bent een personeelslid, stagiair, sollicitant, (onder)aannemer of leverancier en u heeft het gevoel nergens terecht te kunnen met uw klacht.

Het bestuur van onze school is aangesloten bij het interne meldpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor al zijn (onderwijs)instellingen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen mag alle meldingen ontvangen en behandelen die betrekking hebben op de (onderwijs)instellingen van het bestuur en die gebeuren in het kader van Klokkenluidersdecreet Onderwijs.

E-mail- en postadres en het telefoonnummer van het interne meldkanaal:

– klokkenluider@katholiekonderwijs.vlaanderen

– Guimardstraat 1, 1040 Brussel

– tel: 02 507 07 12

Katholiek Onderwijs Vlaanderen beschermt te allen tijde de vertrouwelijkheid van de identiteit van klokkenluiders, van de identiteit van de eventuele personen die in een melding worden genoemd en van elke informatie waaruit de identiteit van de voorgaanden kan blijken.

Het bestuur is op de hoogte van de strikte vertrouwelijkheid van deze gegevens en respecteert die ook.

Deze vertrouwelijkheid geldt ook na afloop van de overeenkomst en duurt zolang Katholiek Onderwijs Vlaanderen persoonsgegevens verwerkt in naam en voor rekening van het bestuur.

Scroll naar boven