Schrijfdans en schrijbelen

Schrijven is één van de moeilijkste dingen, die een kind in zijn leven leert…

Het is noodzakelijk dat hersenen, spieren en zintuigen met elkaar samenwerken om vlot te kunnen schrijven.

Schrijfdans biedt een ruime mogelijkheid en dat is bij uitstek bevorderlijk voor het leren schrijven!!!

Wekelijks krijgen alle kleuters schrijfdans onder leiding van de schrijfdansjuf.

 

Wat is schrijfdans?

Schrijfmethodiek voor de kinderen

Schrijfdans wil de kinderen voorbereiden op schrijfvaardigheden vanuit

–         Eigen emoties die in beweging worden uitgedrukt

–         Hun natuurlijke bewegingen

–         Hun eigen zwaai en draai

Schrijfonderwijs is grotendeels bewegingsonderwijs. De basisbewegingen worden daarom eerst geoefend  in het groot en in de lucht. ( cirkels, rechten, boogjes, lusjes,…

Pas daarna gaan we schrijbelen (= kronkelen, krassen, experimenteren op een schrijfoppervlak) en schrijftekenen  waarbij dezelfde schrijfbewegingen die eerst in de lucht werden uitgevoerd, hun spoor achterlaten op bord of papier of op een ander schrijfoppervlak.

We gebruiken daarvoor allerlei materiaal zoals bv. Krijtjes, wasco’s, klei, water, stiften, verf, zand, scheerschuim, sponsjes, stokjes,….

Iedere schrijfdansles is ondersteund door muziek en liedjes, rijmpjes en spelletjes.

Schrijbelgroetjes,

Juf Lieve