Huistaakbeleid

ONZE  VISIE

 1. We willen aan de ouders laten zien wat hun kinderen allemaal doen in de klas. Zo brengen ze een stukje school  mee naar huis en kunnen ze ook een stukje huis mee naar school brengen!
 2. Via hun huiswerk leren de kinderen zelfstandig werken. Dat vinden we belangrijk. Stap per stap worden ze vaardiger om een taak alleen aan te kunnen. In de klas maken we de nodige tijd vrij om hen te helpen bij het leren hoe ze moeten studeren en hoe ze een taak kunnen aanpakken.
 3. De huistaken zijn gebaseerd op de geziene leerinhoud en worden gebruikt als voorbereiding op de volgende activiteiten.
 4. We vinden dat niet elke huistaak voor elk kind gelijk hoeft te zijn.
ENKELE AFSPRAKEN
 • De huistaken kunnen heel verschillend zijn: rekenopdrachten, taal, opzoekwerk, …
  In het 1ste leerjaar komt lezen elke dag terug.
 • De 1ste graad heeft elke woensdag geen huiswerk en de 2de graad elke donderdag.
  De 3de graad heeft elke dag huiswerk, maar kan dit zelf plannen daar ze meerdere taken op voorhand krijgen.
 • Als het huiswerk niet in orde is, moet het tegen de volgende dag gemaakt worden. Dit wordt steeds vermeld in de schoolagenda met de vraag naar de ouders om dit te ondertekenen.
 • In het 3de leerjaar leren de kinderen zelfstandig met de agenda werken. Ze leren vooral hun lessen te plannen. Vanaf het 3de leerjaar plaatsen ze kruisjes bij de lessen en taken die af zijn.
 • In het 4de leerjaar wordt de nadruk gelegd op leren plannen bij lessen en taken.
  ‘Met welke taak begin ik en wat werk ik vervolgens af?’ Heb oog voor de planning die uw kind maakt en maak eventueel gedurende een eerste periode samen een planning op! De meeste kinderen kunnen al zelfstandig werken maar rekenen toch graag nog op mama en papa, vooral bij het leren van hun lessen.
 • In het 5de en  6de leerjaar worden ze meer en meer zelf verantwoordelijk voor de planning en de afwerking van hun huiswerk. Frans moeten ze bijna dagelijks studeren en dit best schriftelijk. Er wordt hen bijgebracht eerst hun lessen te leren en dan oefeningen te maken, zo hebben ze een zelfcontrole i.v.m. het al dan niet kunnen van hun les. De leerlingen van het  6de leerjaar maken elke vrijdag een weekplanning op. Deze planning blijft gedurende gans de week zichtbaar in de klas.

 

HULP VAN OUDERS

Help uw kind door het niet teveel te helpen :

Uw kind moet het werk zelf maken

Laat het op een rustige, nette plaats werken.

Probeer een vast tijdstip te (zoeken) vinden.

 

Verbeteren moet u niet doen, controleer wel of de taak af is.

Af en toe aansporen tot doorwerken kan geen kwaad.

Neem contact op met de leerkracht als er problemen zijn.

 

Opvragen van lessen betekent vaak een steun.

Uitleg van u mag, maar kan verwarrend zijn voor uw kind.

Doe uw kind geen extra-oefeningen maken.

Eens luidop laten lezen nu en dan helpt je kind vooruit.

Recht op spel en vrije tijd geldt voor elk kind.

Stel je positief op t.o.v. je kind, stel zijn inspanningen op prijs