Beer Tolero

We werken jaarlijks rond het project ‘Verdragen, ver dragen’ op onze school. In alle klassen komen thema’s i.v.m. welbevinden en sociale vaardigheden aan bod.

Aan de hand van teksten, boeken, verhalen, rollenspelen, poëzie, liedjes,…worden deze thema’s in alle klassen bespreekbaar gemaakt.

De rode draad doorheen dit project is Beer Tolero. Een beer die de kinderen , ouders en leerkrachten wil aanzetten tot meer verdraagzaamheid of tolerantie.

Beer Tolero werd door de koning van Regenboogland op missie gestuurd naar onze school. Hij nam in 2009 zijn intrek in de Regenboogklas. Daar ontvangt hij kinderen die met zorgen zitten of er de oorzaak van zijn dat anderen zich ongelukkig voelen.

Kinderen en ouders met een vraag of zorg kunnen een brief aan Beer Tolero posten in de daarvoor voorziene brievenbus. Dagelijks leegt de beer zijn brievenbus en gaat met de schrijvers op zoek naar oplossingen al dan niet met de hulp van klasgenootjes, leerkrachten, ouders of anderen.

De kinderen worden aangespoord om conflicten op de regenboogbank op de speelplaats en elders uit te praten.