Speelplaatswerking

Visie: Speelplaatswerking

Kinderen hebben nood aan ontspanning en dienen de mogelijkheid te hebben zich even uit te leven, hun energie op een zinvolle en veilige manier te kanaliseren……

De periode van speeltijd is binnen deze context een uiterst geschikte periode om aan deze verwachtingen te voldoen. Deze pauze op een kindvriendelijke en tegelijkertijd pedagogisch kwaliteitsvolle wijze invulling geven, is dan ook de betrachting van onze kleuter- en lagere school.

Zo organiseren wij het gebruik van de spelwinkel waarbij kinderen op hun niveau de eigen grove en fijnere motoriek op een speelse manier verder kunnen ontwikkelen.visie-speelplaatswerking
Bovendien kunnen de kinderen gebruik maken van meerdere speeltuigen en speelruimtes.

Niet enkel het motorische, maar ook aan het muzische aspect wordt aandacht besteed door het af en toe laten afspelen van muziek op vrijdag.

Dans en zang, expressie en plezier zijn dan ook nooit ver weg.

Het leren omgaan met regels en afspraken worden gevisualiseerd door allerhande picto’s waardoor de kinderen enkele waarden en normen leren opnemen.

Kinderen die nood hebben aan meer rustige momenten kunnen in de wilgenhut en huisjes zitten of gezellig keuvelen op een bank.

De ervaring leert ons bovendien dat een sterk onderbouwde speelplaatswerking de kans op pesten en uitsluiting gevoelig vermindert, waardoor het groepsgevoel tussen onze kinderen gestimuleerd wordt.

 

 Speelplaatswerking:

Op onze school zijn er 2 speelplaatsen.

A.  Hoe zien de speelplaatsen eruit?

Grote speelplaats:

-Klimmuur

-Afdak met banken en tafels

-Picknicktafels

-Klimtoren met glijbaan

-Zwarte speelmatten

-Drie met gekleurde lijnen afgebakende speelvelden (1 voetbalterrein en 2 velden voor tussen 4 vuren)

-Hinkelspel

-Spelwinkel: loopklossen, stelten, tennisraketten, pingpong, spooners, twister, ballen, scoop, blokjes hinkelspel, springtouwen, elastieken, frisbees, hoepel, kleefballen en krijt

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Kleine speelplaats:

-Banken en tafels

-Afdak

-Klimtoren met glijbaan

-Speelberg in kunstgras met doorlooptunnel

-Hinkelspel

-Krijtborden

-Wilgenhut

-Twee basketbaldoelen

-Kippenhok

-Houten treinspeeltuig

 

 

 

BOrganisatie en Veiligheid:

Voor het spelen op de grote en kleine speelplaats is er een beurtrol (onder- en bovenbouw).

Kleuters en lagere school spelen op verschillende tijdstippen.

Tijdens de speeltijden is er toezicht op elke speelplaats door een leerkracht.

De toezichthouders hebben een observerende taak. Zij bewaren het overzicht en grijpen in bij onveilige situaties en conflicten. Indien nodig wordt de klastitularis op de hoogte gebracht.

Bij conflicten worden leerlingen aangespoord om dit op de regenboogbank uit te praten.

De bewegingsleerkracht leert de kinderen mogelijke (nieuwe) spelvormen en afspraken aan.

De speelplaatswerking wordt op personeelsvergaderingen regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd.

 

C.  Afspraken

Via picto’s worden kinderen herinnerd aan de afspraken op de speelplaats.

Voor het gebruik van het voetbalterrein & materiaal uit de spelwinkel en voor voetbal & sport is er een beurtrolsysteem. Dit is voor de kinderen zichtbaar aan de hand van een overzichtsblad.

De kinderen van het vierde leerjaar zijn verantwoordelijk voor de spelwinkel.

Indien nodig worden kinderen opgevolgd door de toezichthouder aan de hand van een observatieblad.