Schoolteam

 

Gegevens rond de structuur van de school vindt u terug in de infobrochure schoolreglement en onderwijsregelgeving.

* Contact met de school

* Gegevens  directeur en secretariaat

* Gegevens personeel

* Gegevens schoolbestuur en scholengemeenschap

* Organisatie van de school: schooluren, opvang, vakanties, …