Organen

Onze school heeft een samenwerking met heel wat organen.

Volgende zaken rond samenwerken vindt u terug in de schoolbrochure, schoolreglement en onderwijsregelgeving.

Samenwerking met:

* de ouders

* het oudercomité

* de ouderraad

* de leerlingen, via het kinderparlement

* de schoolraad

* het L.O.C.

* de vele vrijwilligers

* het CLB