Woordje van de directeur

Op zoek naar een school voor jullie kinderen? Op zoek naar een school in de buurt die onderwijskwaliteit garandeert?

Wij stellen jullie graag onze school voor.

Wie en hoe?

Ons schoolteam engageert zich, dag na dag, om de visie, de waarden en normen van onze school in woord en daad om te zetten.

Kinderen horen op te groeien in een omgeving die hen stimuleert, die hen uitdaagt om te ontwikkelen. Het gaat hier niet om gelijke kansen voor iedereen maar om de beste kansen voor iedereen. De grote verschillen onder kleuters zowel als onder lagere schoolkinderen vragen naar maatregelen die tot doel hebben recht te doen aan die individuele verschillen.
Differentiatie, zorgbreedte, hoekenwerk, kindvolgsysteem, klasmanagement… zijn meer dan wat mooie woorden. Ze maken deel uit van onze schoolcultuur.

Binnen het domein van het kennen, het kunnen en het zijn (hoofd, hart en handen), is het onze taak de kinderen die ons zijn toevertrouwd de beste vormingskansen te geven.

En van nature leren kinderen graag, vooral wanneer ze er plezier in hebben.  Onze school is een leer- en speel(t)huis voor elke leerling, waar hij/zij kan groeien en zijn competenties en talenten ontwikkelen.

Wij zijn daarbij de professionele gidsen, die op onze beurt, door het Levenslang Leren principe te hanteren, garant staan voor een kwalitatief en harmonisch onderwijsaanbod.

Gelijke onderwijskansen creëren voor elk kind is ons motto. Samen met de ouders willen wij elke leerling maximale toekomstperspectieven bieden.

Samen met alle participanten slaan wij de handen in elkaar om een breed aanbod te verzekeren.

Samen… maken we school, omdat de toekomst van onze kinderen het waard is.
We willen al onze kinderen met de beste zorgen omringen zodat ieder van hen uitgroeit tot een parel.

Wat en waar?

Onze Vrije Basisschool Dol-Fijn in de Bossemstraat 2 te Dikkelvenne beschikt over
4 kleuterklassen en 6 lagere klassen.

Bij onze kleuters hebben wij gekozen voor menggroepen: jongste kleuters (Vlinders en Jip&Jannekes) en oudste kleuters (Kikkers, Vosjes en Muisjes)

In de lagere school wordt in het eerste leerjaar voor de thema’s steeds in hoeken gewerkt, vanaf het tweede leerjaar wordt de themaleerstof ingeoefend in speelleerhoeken.
In de tweede en derde graad werken we voor muzische en WO in klasoverschrijdende groepen. Op die manier kunnen twee klassen steeds in drie groepen verdeeld worden. Zo kunnen de leerlingen beter begeleid worden bij opzoekingswerk in boeken / op I-pad / op laptops / in kranten, groepswerk, muzische activiteiten, programmeren, voorstellingen voorbereiden … Het onderzoekend leren vraagt heel wat tijd en ruimte, door de groepen op die manier te begeleiden lukken we daarin.

Elke kleuterklas beschikt over een tuintje en een eigen zandbak. De kinderen beschikken over twee speelplaatsen, met op elke speelplaats een speeltuig en een voetbalveldje. Kleuter en lager speelt op andere  tijdstippen, zo hebben onze kinderen alle ruimte om te bewegen.

Nog meer troeven: taalinitiatie Frans vanaf de tweede kleuterklas, digitale borden, iPads, niveaulezen, tandemlezen, toneelvoorstellingen, actuele leermethodes, educatieve uitstappen, elke namiddag werken in hoeken in het eerste leerjaar, openluchtklassen, schoolvoorstelling (2 keer tijdens hun basisschool), cultuurklassen voor de onderbouw, werken rond Broederlijk delen, computergebruik vanaf de tweede kleuterklas, maandelijks bibliotheekbezoek, verjaardagskaartje voor elk kind, opvang vanaf 7.00 uur ’s morgens en tot 18.00 uur ‘s avonds. We beschikken ook over een eigen keuken, waar lekkere evenwichtige maaltijden worden klaargemaakt met verse producten.

In onze school staan de deuren elke lesdag open voor alle ouders.

Het schoolteam

Ann De Mey