Links voor ouders

EDUCATIEVE LINKS VOOR OUDERS

 

KLASSE

Klasse wil ouders van schoolgaande kinderen tot en met de eerste graad secundair ondersteunen als eerste opvoeder van hun kind en partner van de leraar. De website ondersteunt ouders met praktische tips, downloadbare tools, thematische dossiers en uit- en doetips.

EUREKA ADIBIB

Deze website biedt hulp bij leerstoornissen en/of problemen bij het leren.
Let op is dus een informatiepunt bij leerstoornissen voor ouders, leerkrachten, leerlingen en kinderen:

  • dyslexie
  • dyscalculie
  • dyspraxie
  • ADHD, NLD,
  • autisme
  • begaafdheid

click safe

 

CLICKSAFE: VEILIG INTERNETTEN

 

Kinderen en jongeren vinden het internet fantastisch. Ze chatten, gamen en surfen dat het een lieve lust is. Ouders maken zich vaak zorgen en zijn soms bang voor de risico’s die het met zich meebrengt. Op deze site vindt u heel wat informatie over hoe u als ouder met het internet kan omgaan. Hoe u het integreert in uw opvoeding en aan uw kinderen kan leren, hoe het op een veilige en verantwoorde manier te gebruiken.

IK BESLIS

‘Ik beslis’ is gefundeerd op het uitgangspunt dat de bescherming van de privacy van onze kinderen en jongeren pas dan kan slagen wanneer zij zelf bewust zijn van hun privacy.
‘Ik beslis’ wil dit bewustzijn bij kinderen en jongeren verwezenlijken door enerzijds kinderen en jongeren te sensibiliseren voor een bewust en veilig omgaan met persoonsgegevens van zichzelf en van anderen, anderzijds door hét informatiepunt inzake de bescherming van persoonsgegevens van kinderen en jongeren te zijn.
‘Ik beslis’ staat positief tegenover nieuwe technologische ontwikkelingen en wil kinderen, jongeren, ouders en hun scholen er op een privacyvriendelijke manier mee leren omgaan. ‘Ik beslis’ benadrukt bij de verwezenlijking van zijn missie dan ook steeds de vele positieve aspecten die technologische ontwikkelingen met zich meebrengen op voorwaarde dat de gebruiker zich verantwoord(elijk) gedraagt tegenover zijn eigen gegevens en die van anderen. Nieuwe technologieën zijn immers een bron van nieuwe mogelijkheden die kunnen bijdragen aan het welzijn en de welvaart in onze maatschappij.

HOOGBEGAAFD

Deze site is gemaakt door ouders van hoogbegaafde kinderen. De bedoeling is om andere ouders te helpen door de bomen het bos te zien. De ontwikkelaars hebben zelf een hele zoektocht moeten ondernemen om informatie bijeen te sprokkelen, toen hun kind hoogbegaafd bleek te zijn. Ze willen wat ze intussen hebben geleerd delen met andere ouders, zodat zij op hun beurt hun kinderen beter kunnen helpen. Tenslotte zijn het de ouders die een centrale rol hebben te spelen bij de begeleiding van een hoogbegaafd kind.
De invalshoek is die van ouders, niet die van de professionals. de bedoeling van deze site is om alvast bij te dragen tot een beter begrip en een gepaste begeleiding van hoogbegaafde kinderen, zowel thuis, in hun sociaal leven, als op school, zodat zij tot evenwichtige volwassenen kunnen opgroeien.

 

VEILIG ONLINE

Het internet is voor kinderen en jongeren gewoonweg onmisbaar. Ze zoeken er informatie over alles wat hen bezighoudt, spelen coole games, maken een eigen profiel aan, sturen leuke foto’s door en chatten met oude en nieuwe vrienden.
Deze handige site helpt jonge mensen én hun ouders om dit allemaal op een veilige manier te doen.
Wat je mag verwachten? Pakken praktische info, filmpjes uit het leven gegrepen en demo’s waarin stap voor stap wordt uitgelegd hoe je e-mail, chat en profiel veilig kunt instellen. Als toemaatje krijg je ‘r nog een stapeltje opvoedingstips bovenop.

GROEIMEE

Groeimee is een website voor iedereen die bezig is met het opvoeden van kinderen. Je vindt hier informatie over opvoeden, een weerspiegeling van de meest actuele thema’s over opvoeden en een overzicht van wat er te doen is rond opvoedingsondersteuning in je regio.

MEDIAWIJSHEID

Kinderen zijn vaak snel erg vaardig met allerlei soorten media. Dit roept bij ouders allerlei vragen op. Zijn mijn kinderen wel mediawijs? Naast veilig mediagebruik moet het natuurlijk ook leuk zijn. Hoe richt ik dat het beste in? Gelukkig zijn er diverse initiatieven die ouders helpen om hun kind mediawijzer te maken.