Aanbod

EEN GREEP UIT WAT WIJ BIEDEN

KLEUTERSCHOOL

 • Spelend leren: vertrekkend vanuit de belevingswereld van de kinderen, groot aanbod aangepaste speel- en leermiddelen
 • Oudste kleuters: spelenderwijs kennismaken met de Franse taal
 • Kleutergym
 • Vanaf de derde kleuterklas: watergewenning en zweminitiatie
 • Aandacht voor sociale vaardigheden en gewoontevorming
 • Schrijfdans, bodymap, beweeghoeken bij elk thema
 • In de peuterklas is de kinderverzorgster aanwezig op de drukste momenten, zij helpt ook bij de maaltijden van de kleuters
 • Leeruitstappen passen bij het belangstellingscentrum van de klas
 • Werken met computer en I-pad
 • Muzisch werk verdeeld over alle domeinen: drama, beeld, muziek, bewegingsexpressie, muzisch taalgebruik en media
 • Grootouderfeest
 • Brugwerking derde kleuter – eerste leerjaar
 • Zorg voor kleuters met leerproblemen of sociaal-emotionele problemen

LAGER SCHOOL

 • Aangepaste, moderne leermethodes en materialen
 • Franse taalinitiatie tot en met het vierde leerjaar
 • Digitale borden in elke klas
 • Geïntegreerde computerlessen en werken met de I-pad
 • Typen geïntegreerd in het vierde leerjaar
 • Individuele benadering van elk kind: zorgteam voor kinderen met leerproblemen of sociaal-emotionele problemen
 • Zwemmen van het eerste tot en met het zesde leerjaar
 • SVS-activiteiten op woensdagnamiddag
 • Lichamelijke opvoeding
 • Actuele projecten, hoeken- en contractwerk
 • Elke namiddag hoekenwerk in het 1ste leerjaar, voor muzische en WO
 • Speelleerhoeken bij het afsluiten van een thema in het 2de leerjaar
 • KLasoverschrijdende projectwerking in de 2de en 3de graad voor WO, muzische en een deel van taal
 • Onze werking zit doorspekt van STE(A)M (science, technology, engineering, arts and mathematics)
 • Doelgerichte didactische uitstappen naar toneel, musea, …
 • Brug basisonderwijs – secundair onderwijs

OUDERCONTACT

 • Open communicatie, we zijn elke dag te bereiken: kom gerust langs, geef een telefoontje of mail.

SCHOOLINFO

 • Schoolkrantje van en door de leerlingen en het personeel, verschijnt 3 maal per jaar digitaal (kan op aanvraag ook op papier)
 • Schoolnieuws: maandelijkse digitale nieuwsbrief voor de ouders – verschijnt ook op de website
 • We werken met een digitaal platform GIMM-E, op die manier gaan mededelingen snel door naar de ouders en krijgen jullie een bericht wanneer er nieuwe foto’s & berichtjes gepost zijn

SAMENWERKING MET HET CLB

 • Vroegtijdig opsporen van leermoeilijkheden
 • Medische controles
 • Logopedie mag in de kleuterschool 1 keer per week op school plaatsvinden

ZWEMMEN

 • Om de 2 weken voor 1ste en 2de leerjaar
 • Zweminitiatie vanaf de derde kleuterklas 2 wekelijks
 • Om de 6 weken voor 3de en 4de leerjaar 
 • Om de 8 weken voor het 5de en 6de leerjaar 
 • Gratis zwemmen: 6de leerjaar
 • Op die manier bereiken we reeds in de onderbouw de eindtermen, maar we onderhouden en verdiepen verder in de bovenbouw

KEUKEN

 • Dagelijks vers bereide maaltijden: soep, hoofdgerecht, water
 • Elke dag mogelijkheid tot het nuttigen van een drankje tijdens de speeltijd:
  chocomelk / melk  / fruitsap

OPVANG

 • Schooldagen: 07.00 tot 08.00 en van 16.00 tot 18.00 (bij de avondopvang worden kleuters en lagere schoolkinderen gesplitst)
 • Woensdagnamiddagen: 12.30 tot 17.00
 • Vakantiekampen: 08.00 tot 17.30 (wordt georganiseerd vanaf 15 kinderen). We organiseren geen kamp in de kerstvakantie.
 • Juli en augustus: 08.00 tot 17.30 (de eerste en  voorlaatste weekschoolkamp  /  de tweede en laatste week Creafant, online in te schrijven bij deze organisatie)

TYPLESSEN

 • In het vierde leerjaar starten we met typlessen in de klas
 • In het 5de en 6de leerjaar is het nog steeds mogelijk om naschools typen te volgen

Bij het begin van het schooljaar wordt steeds een kostenraming meegegeven.
Op deze kostenraming ziet u welk bedrag de maximumfactuur omvat. Daarbinnen vallen zwemmen, leeruitstappen en schoolreizen.
Daarnaast vindt u ook de prijslijst van de artikels die kunnen aangekocht worden.