Mobiliteit

Het thema Mobiliteit:

September “Strapdag”

Het verkeer veroorzaakt luchtverontreiniging en geurhinder.
De grootste bron van geluidshinder in Vlaanderen is het wegverkeer.
Stappen en trappen zijn de meest milieuvriendelijke verplaatsingswijzen.

September STRAPDAG, ouders, kinderen en juffen komen per fiets en te voet naar school.
Fietsen en te voet gaan zijn niet alleen beter voor het milieu, ze zijn ook goedkoper en gezonder. Bovendien heb je als fietser en voetganger geen file- en parkeerproblemen.

We houden op onze school dit jaar niet één, maar meerdere STRAPDAGEN!

 

 

 

 

OPROEP

Beste ouders, laat u verleiden tot milieuvriendelijk rijden!

STRAP EN TRAP MEER? GOED VOOR DE GEZONDHEID EN HET MILIEU!

Iedereen deed mee op strapdag! Op strapdag is het de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen met de fiets of te voet naar school komen, daarom noemt het strapdag: combinatie van trappen en stappen. Door middel van toneeltjes maakten we duidelijk aan de andere kinderen van de school hoe we ons veilig in het verkeer moeten begeven. Het is niet de bedoeling om dit slechts één dag vol te houden. Willen we zorg dragen voor ons milieu, dan strappen we zoveel mogelijk!

November “Duurzaam ontbijt”

In de loop van november en december kregen onze kinderen een ontbijt aangeboden.

We laten onze kinderen in aanraking komen met duurzame producten, producten uit eigen streek. Daar deze producten niet over een lange afstand moeten vervoerd worden helpen we mee aan de zorg voor het milieu.

Het vijfde en het zesde leerjaar werkten samen het thema “Verkeer en mobiliteit” uit. In de donkerste dagen van het jaar wordt er extra aandacht besteed aan de zichtbaarheid in het donker. Ook de verkeersborden en dode hoek kwamen aan bod. We willen onze leerlingen ook milieubewust maken. In de WO-lessen leerden onze leerlingen niet alleen wat zure regen is. Ze kennen nu ook het verschil  tussen het natuurlijke en versterkte  broeikaseffect. Ze berekenden hun ecologische voetafdruk. Dit thema sloot aan bij de actualiteit nl.  de klimaattop in Parijs en de gevolgen van de opwarming van de aarde. Binnen dit thema boden we onze leerlingen  een gezond ontbijt aan. We dachten ook na over streekproducten, lokale lekkernijen en voedselkilometers.

(Flynn en Fé)

December “De 1-minuuttest”

Juf Lieve heeft de speelplaats, die vrij is voor de grote test, klaargezet om ook aan de kinderen te tonen hoe vervuilend het autoverkeer wel kan zijn. Op de straat worden drie voertuigen opgesteld voor de grote uitlaattest. Alle kinderen staan gespannen te kijken naar het zwarte roet dat aan de uitlaat opgevangen wordt door het witte doekje. Eén minuut maar draait de motor van de wagens en toch is al duidelijk wat we willen tonen. Op het witte doekje is glashelder te zien welke grote zwarte vlek wordt gevormd door het roet van de voertuigen.

(Wolf)

(Oberon)

Februari  “Het grote voetgangersexamen”

Bij onze kinderen van het 4de leerjaar wordt “Het grote voetgangersexamen” afgenomen. Dit is een praktijkexamen op de openbare weg afgenomen door de politie in samenwerking met de juf en vrijwilligers. Op die dag werd getest of de kinderen klaar zijn om veilig en zelfstandig in het verkeer te stappen.

Er werden 5 vaardigheden getest:
1. Rond een hindernis stappen die het voetpad verspert.
2. Oversteken op een zebrapad.
3. Oversteken op een kruispunt met agent.
4. Oversteken op een T-kruispunt zonder zebrapad.
5. Oversteken tussen geparkeerde auto’s.
Na afloop kreeg elk kind een diploma met daarop de behaalde punten gecombineerd met de zaken waar ze beter moeten op letten.

Zo kunnen we veiliger te voet naar school en dragen we zorg voor het milieu.

Juni  “Het grote fietsexamen”

Bij onze kinderen van het 4de leerjaar wordt “Het grote voetgangersexamen” afgenomen. Dit is een praktijkexamen op de openbare weg afgenomen door de politie in samenwerking met de juf en vrijwilligers. Op die dag werd getest of de kinderen klaar zijn om veilig en zelfstandig in het verkeer te stappen.

Er werden 5 vaardigheden getest:
1. Rechts op de rijbaan fietsen.
2. Rechts afslaan.
3. Links afslaan zonder voorsorteren.
4. Langs een hindernis fietsen.
5. Voorrang verlenen.

Extra vaardigheid:
Kruispunt met een bevoegd persoon oversteken.

Na afloop kreeg elk kind een diploma met daarop de behaalde punten gecombineerd met de zaken waar ze beter moeten op letten.

De andere thema’s van het MOS: