Energie

Het thema Energie:

Zuinig omspringen met energie kan al door kleine veranderingen die helemaal niet moeilijk zijn.

Op onze school heeft elke klas een:

* LICHTWACHTER: die zorgt ervoor
– dat de lichten niet onnodig branden
– dat de lichten uit zijn als we de klas verlaten

* DEURWACHTER: die zorgt ervoor
– dat de deur van de klas niet open staat wanneer de verwarming open staat
– dat deuren gesloten worden als we ons naar een ander lokaal begeven

In de klassen is het tussen de 18 en 21 graden. In het weekend en tijdens de vakantie schakelen we de verwarming uit.

We lieten voor de tweede keer een energiescan doen op onze school.
Daar kregen wij goede resultaten.
– Bijna in alle ruimtes hangt radiatorfolie.
– Wanneer lampen defect zijn schakelen we geleidelijk over naar LED.
– Radiatoren worden regelmatig ontlucht.
– Volgend schooljaar gaan we een dossier indienen om over te schakelen naar aardgas, daarvoor gaan we een berekening laten maken voor de verschillende lokalen.
– We gaan ervoor zorgen dat elk lokaal apart kan verwarmd worden, zo gaat geen energie verloren.
– De verdeelschakelaars hebben allemaal een schakelaar om de stroom volledig af te zetten, zo hebben we geen sluimerverbruik.
– Onze zonnepanelen zorgen ervoor dat onze elektriciteitsrekening lager is en het is milieuvriendelijker.
– Onze digitale borden zijn voor 90% LED-borden.
– De kranen in de toiletten hebben een ‘oog’, zo blijft het water niet onnodig stromen.
– Ons energieverbruik wordt maandelijks bijgehouden.

 

DIKKETRUIENDAG 

 

 


 

Dikketruiendag: Hou het poolijs koel!

Op Dikketruiendag ZETTEN WE ONS EXTRA IN om de  CO2-uitstoot te verminderen. Onze thermostaat zetten we dan de hele week twee graden lager.
De wereldwijde opwarming van de aarde is een gevolg van de verhoogde aanwezigheid van CO2 in de atmosfeer. Deze leidt tot de huidige, zichtbare klimaatveranderingen.

Onze kinderen beseffen dat de aarde bron is van energie en van grondstoffen, ze kunnen illustreren dat afval lucht, bodem en water kan vervuilen.
Onze kinderen gaan op hun niveau zorgzaam om met hun milieu en bekijken hoe de mensen op positieve en negatieve manier omgaan met bodem, energie, lucht, water …

 

 


 

Wij maken zelf wind!

 

Kunnen we de wind gebruiken om een lampje te laten branden ook?

De laatste tijd wordt er veel gepraat over klimaatverandering. Klimaatverandering wordt veroorzaakt door verschillende dingen, zoals: het verkeer, de fabrieken die onze spullen maken en de energie die iedereen thuis gebruikt. Om te voorkomen dat de aarde steeds verder opwarmt wordt er gezocht naar oplossingen. Eén van deze oplossingen is het opwekken van groene energie.

Wat is groene energie?

Groene energie wordt op een milieuvriendelijke en duurzame manier gemaakt. Dit betekent dat energie niet wordt opgewekt door het gebruiken van brandstoffen die op kunnen raken, zoals steenkool. Hiervoor moeten bomen worden gekapt en als er geen nieuwe bomen worden geplant zullen het er steeds minder worden.

Wind, water, zon en aardwarmte zijn energiebronnen die nooit opraken en daarom duurzaam zijn. Soms wordt er gebruik gemaakt van de wind om energie op te wekken. Het opwekken van energie gebeurt met windmolens. De wieken van de wind lijken een beetje op vliegtuigvleugels en daarom kunnen ze gemakkelijk wind vangen, waardoor ze gaan draaien. Door het draaien van de wieken wordt er stroom opgewekt en met deze stroom kunnen wij thuis de lampen laten branden of de computer aanzetten.

 

 


 

Dikketruiendag 2018

 

 


 

De andere thema’s van het MOS: